Kontakt

Vem kan inte anmäla?

Anhöriga, mottagare av vård, omsorg eller hemtjänst, vårdnadshavare, kommuninnevånare med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs, och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

Senast uppdaterad