Kontakt

Klagomål

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar ska du i första hand vända dig till den verksamhet som berörs. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till händelsen som lett till att klagomål framförts. Ansvarig rektor har därmed möjlighet att åtgärda dina problem. Är du efter kontakten med rektorn inte nöjd med det svar du fått har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Ytterligare information samt blankett för skriftligt klagomål finns här:

Klagomål på förskola och skola Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad