Kontakt

Får elever åka i mån av plats?

Det har skett flera förändringar kring detta, Ett nytt förmånsbeslut är taget 9 augusti 2023.
Läs mer om detta här

Elever i förskoleklass och grundskola kan få resa med kommunens upphandlade skolbussar i mån av plats mellan hemmet och skolan. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på en viss linje gäller inte i mån av plats.

Gymnasielever som bort långt ifrån kollektivtrafikens hållplats, erbjuds även de att åka med grundskolans skolbuss i mån av plats för att ta sig dit.

Senast uppdaterad