Kontakt

2. Skolskjuts vid val av annan skola

Bedömning om rätten till skolskjuts, vid val av fristående grundskola eller annan kommunal grundskola, är beroende på vilka skyldigheter kommunen haft om eleven valt att gå i den anvisade skolan och att det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Senast uppdaterad