Kontakt

5. Ansvarfördelning

5.1 Ansvar under resan

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

5.2 Till och från samt vid anvisad på- och avstigningsplats

Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och på- och avstigningsplatsen och för att eleven är vid påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till och från på- och avstigningsplatsen, och att eleven följer överenskomna ordningsregler. Om eleven missar skolskjutsen är det föräldrarnas ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

5.3 Under transporten

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

5.4 Vid skolan

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet. Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna passar uppgjorda avgångstider.

5.5 Avbokning av särskild skolskjuts

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts skall vårdnadshavare kontakta X-trafiks avdelning Serviceresor. Information om telefonnummer och rutiner lämnas separat.

Senast uppdaterad