Kontakt

6. Övrigt

6.1 Borttappat busskort

Om elev tappat bort eller skadat sitt busskort får denne betala en avgift (100kr) för att erhålla nytt kort. Kontakta skoladministratör snarast.

6.2 Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden, det vill säga vid byte av skola eller byte av skolskjutsadress/flytt, ska det omedelbart meddelas skolskjutsansvarig. Om skolskjuts nyttjas, efter att rätten till denna upphört, debiteras vårdnadshavare kostnad för resorna och en expeditionsavgift på 300kr.

6.3 Extrema förhållanden

Vid vissa extra förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till elevs vårdnadshavare. Kommunen skall vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta på kommunens webbplats.

6.4 Handläggningstid och beslut

Ansökningar inför nytt läsår skall ha inkommit senast den 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor.

Senast uppdaterad