Kontakt

8. Gymnasieskolan

Gymnasieelevernas resor regleras i SFS 1991:1110

8.1 Regler för gymnasielevers resor
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan ansvarar för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan där färdvägen är minst 6 km. Detta gäller alla gymnasieelever, till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever utan har endast ansvar för deras resekostnader.

Gymnasieelever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan erhåller kostnadsfritt ett busskort. Kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18.00 alt 22.00 skolans läsdagar. Busskortet är personligt och skall, för att vara giltigt vara försett med elevens namn och födelsedatum.

För anslutningsresor från bostad till närmsta hållplats och för de elever som har minst 6 km samt helt saknar allmänna kommunikationer, erhåller ersättning som fastställts av Kommunfullmäktige.

8.2 Ansökan för gymnasielever

Ansökningsblanketter finns under Voxnadalens gymnasium på Ovanåkers kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad