Kontakt

Jag vill ändra användningen av en butikslokal till restaurang eller ett kontor till bostad. Vad gäller då?

Bygglov Länk till annan webbplats. krävs i båda fallen och du måste också anmäla Länk till annan webbplats. för att redovisa de tekniska ändringarna och kompletteringarna som kan bli aktuella.

Senast uppdaterad