Motionsområdet Bäck

Motionsområdet Bäck i Edsbyn är ett naturområde som bjuder in till naturupplevelser och motion för alla åldrar. Här kan du springa i terrängen, promenera längs vattnet, spela discgolf och besöka kultur och naturvärden. På vintern finns möjlighet till skidåkning och skoter.

Motionsspår och gångväg

Från centrala Edsbyn längs ån Voxnan går en gångväg. Denna gångväg går via en bro över Voxnan för att sedan leda tillbaka till centrala Edsbyn. Från gångvägen kan du även avvika in i skogen på motionsspår i form av barkade stigar. Det finns olika sträckningar så du har en del att välja mellan! Vill du så kan du även fortsätta följa stigen längs med vattnet för att sedan komma ut i Lillbo.

Sträckor

Gångvägen: 2,6 km
Korta motionsspåret: 3 km
Långa motionsspåret: 3,3 km

Sittplatser och tillgänglighet

Längs gångvägarna finns ett antal sittplatser att vila benen på. Gångvägarna uppfyller däremot inte kraven för tillgänglighet. Då gångvägarna är byggda på befintliga stigar gör att bredden på vägarna är begränsade. Det finns däremot platser där vägen är lite bredare och det finns möjlighet att mötas med exempelvis rollator eller annat hjälpmedel.

Idrott och träning

Området är en plats för många föreningars verksamheter. Här tränas löpning, fotboll, discgolf, ultimate frisbee och ett flertalet andra idrotter. På området hittar du utegym, multiarena och en grusplan för fotboll eller andra aktiviteter. En stor del av området består av Edsbyns Discgolfbana som drivs och förvaltas av Viksjöfors IF Frisbee. Banan har 18 hål och har klippta gräsmattor i vacker parkmiljö.

Kultur och natur

Förskolan Stenabro har sin verksamhet i anslutning till motionsområdet. Tillsammans med barn och pedagoger har de skapat alla möjliga figurer och knytt som du kan stöta på ute i skogen.

För att motverka översvämningar och skydda odlingsmarker så finns en vall som vätter ut mot ån Voxnan. Denna vall kompletteras sedan med ett pumphus som i sin tur reglerar vattennivåerna i ån och bäckarna i området.

Biosfärområde Voxnadalen

Som biosfärområde utgör vi i Voxnadalen en del i nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vid Björkparken/Bikupan finns under sommaren ett område för biologisk mångfald. Här hittar du blommor som gynnar bin och andra småkryp som har nytta av blommorna. Runt om på området hittar du även insektshotell och fågelholkar.

Grillplats

Vill du ta en paus? Kanske äta lite matsäck vid vattnet eller varför inte grilla! I början av motionsområdet nära Celsiushallen finns det vindskydd med ett flertal möjligheter att grilla.

Ved finns inte på plats för tillfället, så detta behöver du själv ha med dig. Se till att ta med dig skräpet hem igen och släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Området under vintertid

Skidspår

Bikupans skidspår drivs av en privatperson som sköter om lederna längs Voxnan. Information om leden och dess sträckning hittar du vid Bikupans lekpark.

Skoterled

Vintertid finns skoterleder på det som under barmarkssäsongen är gångvägar och stigar. Lederna sköts ideellt av Byns skoterklubb. Man kan ansluta till leden från flera olika håll, såväl som bakom Celsiushallen som från slalombacken vid Gårdtjärnsberget. Tänk på att det runt om skoterleden finns åkermark som brukas och tomtmark som alltså inte får passeras. Följ skyltning och lokala regler. Mer information hittar du hos Byns skoterklubb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information!

Motionsområdet Bäck plogas och sandas ej vintertid med hänsyn till vinteraktiviteter.

Det finns inga papperskorgar eller hundlatriner ute på området. Kom därför ihåg att ta med dig ditt skräp eller hundbajspåsen hem igen, eller till närmaste papperskorg/hundlatrin inne i centrum.

Vill du anmäla något som är trasigt, är det skräpigt eller är vägen skadad?

Senast uppdaterad