Naturområdet Bäck

Naturområdet Bäck i Edsbyn är ett naturområde som bjuder in till naturupplevelser och motion för alla åldrar. Här kan du springa i terrängen, promenera längs vattnet, spela discgolf och besöka kultur och naturvärden. På vintern finns möjlighet till skidåkning och skoter.

Motionsspår och gångväg

Från centrala Edsbyn längs ån Voxnan går en gångväg. Denna gångväg går via en bro över Voxnan för att sedan leda tillbaka till centrala Edsbyn. Från gångvägen kan du även avvika in i skogen på motionsspår i form av barkade stigar. Det finns olika sträckningar så du har en del att välja mellan! Vill du så kan du även fortsätta följa stigen längs med vattnet för att sedan komma ut i Lillbo.

Gångvägen: 2,6 km
Korta motionsspåret: 3 km
Långa motionsspåret 3,3 km

Sittplatser och tillgänglighet

Längs gångvägarna finns ett antal sittplatser i form av bänkar. Ta en paus och njut av utsikten och lugnet. Gångvägarna uppfyller ej de krav som finns för att klara handikappanpassning. Anledningen är för att gångvägarna är byggda på befintliga stigar som gör att bredden på vägarna är begränsade. Det finns däremot platser där vägen är lite bredare och det finns möjlighet att mötas med exempelvis rullator eller annat hjälpmedel.

Det finns inga papperskorgar på området. Så var snäll mot naturen och ta med dig ditt skräp!

Sagoskog

Förskolan Stenabro som har sin verksamhet i närheten av området har tagit fram en sagoskog längs stigen. I skogen stöter du på alla möjliga figurer som bor där. Materialet i skogen är framtaget av såväl barn som personal i de olika verksamheterna.

Höga kultur- och naturvärden

Invallning

För att motverka översvämningar och skydda odlingsmarker så finns på Bäckområdet en vall som vätter ut mot ån Voxnan. Denna vall kompletteras sedan med ett pumphus som i sin tur reglerar vattennivåerna i ån och bäckarna i området. Invallningen idag bedrivs av ett privat ägt företag.

Vid pumphuset finns även en liten brygga där man kan slå sig ner med utsikt över vattnet. Varför inte passa på att ta en medhavd piknik här innan du promenerar vidare?

I juni 2019 utsåg Unesco Voxnadalen till biosfärområde. Som biosfärområde utgör vi i Voxnadalen en del i ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillsammans kan säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer. Här är friska och fungerande ekosystem en grundförutsättning för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden.

Vid Björkparken/Bikupan finns under sommaren ett område för biologisk mångfald. Här hittar du blommor som gynnar bin och andra småkryp som har nytta av blommorna.

Platser för idrottsutövning

Området är en plats för många föreningars verksamheter. Här tränas löpning, fotboll, discgolf, ultimate frisbee och ett flertalet andra idrotter. En stor del av området utger plats för en discgolfbana, Edsbyns Discgolfbana. Banan har 18 hål och har klippta gräsmattor i vacker parkmiljö.

Discgolf

En stor del av området på Bäck utger plats för en discgolfbana, Edsbyns Discgolfbana. Banan har 18 hål och har klippta gräsmattor i vacker parkmiljö. Banan sköts ideellt av Viksjöfors IF Frisbee Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i samarbete med Ovanåkers kommun.

Skidspår

Mer information om skidspåren kommer.

Skoterled

Vintertid finns skoterleder på det som under barmarkssäsongen är gångvägar och stigar. Lederna sköts ideellt av Byns skoterklubb. Man kan ansluta till leden från flera olika håll, såväl som bakom Celsiushallen som från slalombacken vid Gårdtjärnsberget. Tänk på att det runt om skoterleden finns åkermark som brukas och tomtmark som alltså inte får passeras. Följ skyltning och lokala regler. Mer information hittar du hos Byns skoterklubb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Multiarena

I anslutning till skolgården finns en multiarena med utrymme för att utöva flertalet idrotter. Här finns också ett område för skate.

Naturområdet Bäck plogas och sandas ej vintertid med hänsyn till vinteraktiviteter.

Senast uppdaterad