Kommunkontorets väntrum

25 maj stänger kommunvägledningen kl. 12

Dag före röd dag och afton stänger kommunvägledningen och kommunkontorets huvudentré vanligtvis kl. 14.30. Undantag är dag före kristi himmelfärdsdag då vi stänger kl. 12.

Personal på kommunkontoret arbetar andra tider, har du ett bokat besök efter kl. 12, kom överens med handläggaren om annan entré.

Öppettider kommunvägledning och huvudentré Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad