Är du förberedd för en eventuell översvämning?

När vårsolen värmer stiger också vattennivåerna i våra vattendrag. Vinterns stora nederbörd både i länet och resten av landet gör risken för höga flöden extra stor.

Du som är fastighetsägare har ansvaret att skydda din egendom mot översvämning och det kan därför vara dags att se över din beredskap för översvämning. Det finns många saker som du kan göra för att så långt som möjligt förebygga skador till följd av översvämning.

Det kan vara bra att kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning. Kontakta kommunen om du vill veta ifall din fastighet finns i ett riskområde. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Besök även vår översvämningsportal för att se tidigare flöden och eventuella riskområden.

Samhällets ansvar

Samhällets resurser används i första hand till att skydda samhällsviktig verksamhet. Det innebär bland annat att räddningstjänsten prioriterar uppdrag som skyddar liv och hälsa i händelse av en översvämning. Du som fastighetsägare ansvarar för din fastighet om den drabbas.

Hur du kan förbereda dig vid en översvämning

Länsstyrelsen har satt ihop en checklista med allt som kan vara bra att gå igenom vid en översvämning. Du kan ladda ner checklistan här Pdf, 514.2 kB, öppnas i nytt fönster., skriva ut den och ha den redo om den skulle behövas.

Före:

  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.

  • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

  • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.

  • Ha mobiltelefonen fulladdad.

  • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
  • Vid risk för skyfall, rensa stuprör och se till att vatten kan ledas bort från huset.

  • Ta fram dränkpumpar och annan utrustning som du kan använda om vattnet trots allt tar sig in.

  • Om du har en backventil, kontrollera att den fungerar som den ska.

  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Kontakt vid frågor om översvämningar

Säkerhetschef
Michael Lindberg
E-post Michael.lindberg@ovanaker.se
Tfn 0271-570 00 vxl

Senast uppdaterad