Badvattnets kvalité på badplatser

Uppdaterad 2023-07-03: På sistone har det inkommit samtal från oroliga invånare angående badvattnets kvalité på badplatser runt om i kommunen. Endast ett av hittills tagna prover har varit otjänliga, vilket innebär att det inte är någon hälsorisk att bada på de flesta badplatser.

Uppdaterad 2023-07-03 - Avrådan från bad - Kvarnsveden i Alfta

Vid senaste provtagningen av badvatten vid Kvarnsveden i Alfta visade proverna på förhöjda bakteriehalter. Nya prover kommer att tas och provsvar väntas under nästa vecka. I väntan på nya provsvar avråder vi från bad vid denna badplats.

Miljö- och byggförvaltning tar regelbundna prover på 14 badplatser inom Ovanåkers kommun. I händelse av otjänliga badvattenprover kommer information att postas på Ovanåkers kommun hemsida. Prover tas 2 gånger per badplats under sommaren. Provtagningar genomförs under tisdagar och onsdagar.

Alla prover rapporteras in på Havs- och vattenmyndighet hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De badplatser som provtas är:

 • Galven
 • Grängen
 • Hämmen
 • Kvarnsveden
 • Kyrktjärn
 • Lössnan
 • Långrösten
 • Mållången
 • Norrby
 • Runemo
 • Ryggesbo
 • Timsbo/Timsjön
 • Öjebäcken
 • Övre Hammaren

Senast uppdaterad