Biosfärområde Voxnadalen vinner pris

Den 16 maj tilldelades Biosfärområde Voxnadalen priset Träkronan som varje år delas ut av Mellanskog. Priset delades ut under Mellangskogs årsstämma på Uppsala Slott.

I juni 2019 utsåg Unesco Voxnadalen till biosfärområde. Som biosfärområde utgör vi i Voxnadalen en del i ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillsammans kan säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer. Här är friska och fungerande ekosystem en grundförutsättning för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden.

Som ett led i detta arbete så lyfts skogens många värden och den lokala makten över skogsresurserna. Ett av exemplen är projektet Mera Hälsingefura, där man har skapat försöksytor och gett ut informationsmaterial i syfte att främja naturlig föryngring av tall och långa omloppstider för mer kvalitativt virke. Och det är med anledning av det arbetet som Biosfär Voxnadalen nu blivit tilldelade Mellanskogs årliga pris Träkronan enligt motiveringen:

Skogarna skapar en bättre och mer hållbar värld - och allt börjar här hemma hos oss. Det har eldsjälarna i Voxnadalens Biosfärområde på föredömligt sätt visat, därför föräras de Mellanskogs pris Träkronan 2023

Prisutdelningen höll rum på Uppsala Slott. Biosfärområde Voxnadalen blev omnämnt vid flera tillfällen under dagen på slottet. Biologisk mångfald och hållbar utveckling stod lika mycket i fokus som ekonomiska och hållbara produktionsskogar.

Senast uppdaterad