Brobygget på Bäck

För många kanske det har sett ut som att bygget av bron på Bäckområdet stått stilla, men arbetet med bron har fortsatt, även om det inte varit på plats. Nu fortsätter arbetet på plats och man kommer under kommande vecka att påbörja arbeten med att ta upp bergkross ur vattnet.

Sedan balkarna till bron placerades över Voxnan på Bäckområdet så har totalt 90 meter räcken och en kilometer panel, som ska klä in bron, tillverkats och målats. Tillverkningen har skett på annan plats och medan man gjort detta har man inväntat vårfloden och att marken i området där bron finns ska torka upp.

Utfyllnaden i vattenområdet som användes i samband med pålningsarbetena kommer entreprenören under kommande vecka ta upp ur vattnet. När arbetet med att ta upp massorna ur vattnet är slutfört kommer länsstyrelsen att åter igen besöka bygget för kontroll. Därefter kommer entreprenören BIO bygg att ta vid och påbörja bygget av anslutningarna till bron. Massorna som tas upp ur vattnet och som finns vid bron redan idag kommer att återanvändas i byggnationen av anslutningarna från gångvägen till bron. När anslutningarna är på plats kommer man att klä in bron i den panel som tillverkats samt att finjustera och montera räcken på anslutningarna. Panelen som tillverkats har målats i Falu röd.

Vid markarbetena är man beroende av vissa specialmaskiner som inte finns i vårt närområde. Dessa maskiner är uppbokade större delar av året och gör att man får vänta in till dess att maskinen som krävs för ändamålet är tillgänglig. Förhoppningen är att bygget är klart och att bron kan börja användas av gångtrafikanter och cyklister under början av hösten.

Under tiden bygget och grävarbetena pågår så är området en arbetsplats. Det område som är avspärrat är därmed förbjudet att beträda för obehöriga. Vårdnadshavare ansvarar för sina barn och ungdomar.

 

Läs mer om utvecklingen av området här:

Senast uppdaterad