Enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I slutet av vecka 11 börjar pappersenkäter skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige.

Socialstyrelsen skickar under slutet av vecka 11 ut pappersenkäter till alla personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre. Utskicken görs till alla i målgruppen och socialstyrelsens vill att alla ska erbjudas möjligheten att delta. Undersökningens resultat använder vi sedan för att ha möjlighet att utveckla våra verksamheter och bli ännu bättre! Under förra året fick vårt äldreboende på Näskullen toppbetyg i undersökningen. Läs mer här:

Det är frivilligt att delta

Du har möjlighet att som anhörig, vän, bekant eller god man att besvara enkäten tillsammans med den äldre personen. Vill ni svara på enkäten via internet är det möjligt att svara på sju andra språk, utöver svenska. Vi hoppas man upplever att det är värt besväret att delta och att den som behöver stöd för att kunna svara kan få det av en anhörig, vän, bekant eller en god man.

Svaren skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen

Som deltagare ska man känna sig trygg med att svaren inte kommer att läsas av andra, så att man kan svara uppriktigt. Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att svaren inte kan knytas till enskilda personer. Streckkoden som finns på baksidan av frågeformuläret är bara till för att vi ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse om att svara.

Vill man inte delta så kan man meddela socialstyrelsen detta, så undviker de att skicka påminnelser om att svara på enkäten.

För frågor eller synpunkter kontakta:
aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad