En flicka tittar upp på en griffeltavla. På tavlan står det "ABC Föräldrastöd - Låt stå!"

Föräldrastödsprogrammet ABC

Under våren drar vi igång med vårt föräldrastödsprogram igen. Programmet riktar sig till dig som är förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen som lever med barn och unga.

Föräldrar och andra vuxna träffas i grupp vid fyra tillfällen ca 2,5 timme per träff, pratar fikar och delar erfarenheter med varandra.

Plats: Södra skolan

Tid: kl. 17.30-20.00

Datum:

Onsdag 7 februari - TEMA Visa kärlek

Onsdag 14 februari - TEMA Vara med

Onsdag 21 februari - TEMA Visa vägen

Onsdag 28 februari - TEMA Välja strider

Anna Norén, Specialpedagog och Therese Styverts Törnberg, Folkhälsosamordnare kommer leda träffarna.

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram med gruppträffar för alla föräldrar, vårdnadshavare eller annan vuxen till tonåringar mellan 13-19 år, och syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

ABC 3-12 år består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar, vårdnadshavare eller annan vuxen till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad