Försvarsmaktsövningen Aurora 23 är i full gång

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Ett flertal nationer och myndigheter deltar i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökas den svenska totalförsvarsförmågan. Med ett deltagarantal på över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder är övningen en av de största i Sverige på många år. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsmomenten genomförs främst i södra Sverige och på Gotland – men militär närvaro kommer att finnas över hela landet.

Ovanåkers kommun har ingen del i den här övningen.

Mobiliseringsövning, 24 april

På måndag 24 april kommer Försvarsmakten att öva mobilisering. De kommer under dagen att använda sig av P4 för att skicka ut mobiliseringsmeddelanden.

Det innebär att de under måndagen kommer läsa upp ett meddelande riktat till Försvarsmaktens personal.

För att på ett realistiskt sätt öva åtgärder vid mobilisering går ett mobiliseringsmeddelande ut i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen.

Det ingår i det uppdrag som Sveriges Radio har fått från regering och riksdag.

Senast uppdaterad