vägarbete

Gyllenvägen avstängd 31 oktober

Den 31 oktober kl 07:00 stängs Gyllenvägen i Edsbyn av för genomfart pga arbete på vattenledningsnätet.

Vägen stängs av som genomfart på grund av ett arbete på vattenledningsnätet. Avstängningen kommer att pågå under hela dagen. Ordinarie infarter är farbara men vägen fungerar ej som genomfart.

Senast uppdaterad