Exempel från appen Prion

Exempel från appen Prion (bilden kommer från användarguiden för Prion)

Ny app för kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare

Under våren kommer vi byta ut dagens Edlevo app mot Prion app. Vårdnadshavare kommer få information från sin förskola. Från och med 1 april går vi över till Prion men du kommer få tillgång till appen några veckor innan övergången.

Prion innebär ett snabbt och smidigt sätt för förskolan att dokumentera vad som sker på förskolan och kommunicera med dig som vårdnadshavare. Du får inblick i vad som hänt samma dag - även om du inte hämtar den dagen.

All dokumentation om ditt barn sparas under hela barnets förskoletid och du kan när som helst gå tillbaka och titta.

I appen kommer du även kunna lägga in ditt barns schema och frånvaroanmäla barnet vid ledighet eller sjukdom samt kommunicera med pedagogerna kring hämtning och lämning.

Via Prion-appen kommer förskolan att dela bilder, texter och videos bland annat för att:

  • Dokumentera barnens utveckling och lärande.
  • Göra det möjligt för dig att vara delaktig i ditt barns aktiviteter och lärandeprocess.
  • Snabbt nå ut med information.

Du kommer bland annat kunna ta del av:

  • Ditt barns dokumentation – som bara förskolepersonalen och du som barnets vårdnadshavare har åtkomst till.
  • Avdelningens gemensamma dokumentation och generell information.

Senast uppdaterad