Utsikten från en av tomterna

Utsikten från en av tomterna

Nybyggda hus med utsikt över sjön Kyrktjärnen

Med utsikt över sjön Kyrktjärnen och mitt i ett naturskönt område kommer det snart att finnas möjlighet till att köpa nybyggda hus.

Kommunen har via en markanvisning skrivit avtal med företaget Johansson & Karlsson Bygg AB. Det betyder att det är de som kommer att bygga och sedan sälja fastigheter med färdiga bostadshus.

Kommunen jobbar nu med att upphandla en projektör/konsult som ska ta fram underlag för infrastrukturen fram till området. För att göra så liten påverkan på naturmarken som möjligt görs en samordnad entreprenad vilket betyder att man samtidigt som man bygger vägen lägger med vatten/avlopp, fiber och el i vägkroppen. Kommunen förbereder för arbetet med att projektera och rita vägen men den börjar inte byggas förrän Johansson & Karlsson Bygg AB sålt minst två tomter.

- Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda tomter i ett så attraktivt och fint område som Nabban. Det är viktigt för oss att dessa hus byggs i samklang med naturen för att påverka naturmarken och friluftsområdet så lite som möjligt, säger planeringschef Johan Olanders.

Friluftsområde

Nabban är ett friluftsområde och hänsyn har tagits för att behålla så mycket av friluftsområdet som möjligt. Stora delar av elljusspåret kommer att kunna fortsätta som idag, medan vissa delar kommer att behöva dras om.

Under planprocessen har det kommit in synpunkter från privatpersoner över friluftsområdet. Kommunen har tagit till sig synpunkterna och låtit utreda hur friluftsområdet skulle kunna utvecklas i framtiden.

Är du intresserad av en tomt eller vill veta mer?

Senast uppdaterad