Ny riskklassningsmodell och efterdebitering för livsmedelsverksamheter

Från och med år 2024 kommer Ovanåkers kommun att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll livsmedelsverksamheter ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det kommer att bli fler livsmedelskontroller tidigare i livsmedelskedjan. Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner.

Detta innebär att alla livsmedelsföretagare i Ovanåkers kommun behöver lämna in nya uppgifter senast den 31 oktober för att hinna klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda följande e-tjänst: Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell Länk till annan webbplats.

E- tjänsten har tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Du hittar den på kommunens hemsida. E-tjänsten innehåller många hjälptexter som du förhoppningsvis har nytta av då du använder den.

Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Senast uppdaterad