En lärare som pratar med ett barn och tillsammans skriver på ett papper

Ovanåker högst lärarbehörighet i Gävleborgs län!

Ovanåkers kommun har högst lärarbehörighet i länet. Enligt en sammanställning som gjorts av Lärarkollen så hade i oktober 2022 hela 79 procent av lärarna lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

I och med vår höga andel lärare så går vi emot trenden i resten av landet då lärarbehörigheten i hela landet ligger på 70,8 procent. Av 290 kommuner så är Ovanåkers kommun rankad som nummer 20. I hela Gävleborgs län så har vi i Ovanåker den högsta lärarbehörigheten.

Att lärarbehörigheten i kommunen är hög beror på flera olika faktorer. Vi har en god arbetsmiljö och nyrenoverade lokaler som genererar ett gott rykte. Miljön är trygg och stabil att verka i och synbart utvecklingsarbete pågår. Detta gör oss attraktiva och bidrar till vår låga personalomsättning, säger Christer Andersson, Barn- och utbildningschef i Ovanåkers kommun.

Under samma undersökning som gjordes 2021/22 så hade kommunen 71,7 procent lärare med legitimation eller behörighet i minst ett ämne. Vilket innebär att bara på ett år så har andelen behöriga lärare stigit med +7,1 procentenheter. Av skolorna i kommunen så är Runemo skola den skola med flest behöriga lärare. Celsiusskolan F-6 och 7-9 är de som har dragit iväg mest jämfört med förra årets undersökning, andelen behöriga lärare har där stigit med nästan 20 procent. Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker att det är positivt att behörigheten i Ovanåker ökar, samtidigt som läget i resten av landet är allvarligt då det råder lärarbrist i stora delar av landet. Därmed sticker Ovanåkers kommun ut när vi bryter trenden och går emot den generellt låga behörigheten bland lärare i landet.


Senast uppdaterad