Bild från det AI-genererade äldreboendet Näsgården.

Ovanåkers kommun föreläser på konferens om AI

I januari slog vi upp portarna för vårt nya särskilda boende för äldre - som inte finns på riktigt. Näsgården har bara funnits på Instagram, men innehållet, berättelserna och händelserna kommer från det verkliga livet ute i våra verksamheter. Kontot blev uppmärksammat i riksmedia. Kommunen har nu blivit inbjuden att delta som föreläsare på en konferens om AI.

Syftet med instagram-kontot var att på ett annorlunda och lite lekfullt sätt visa hur vardagen ser ut på våra särskilda boenden och dela med oss av berättelser från personal och brukare utan att publicera några personuppgifter, något som i vanliga fall kan vara ganska svårt.

Förhoppningen har varit att kunna använda kontot som ett verktyg för att visa hur det är att jobba inom äldreomsorgen i Ovanåkers kommun, och även att det i framtiden kommer att komma till användning vid rekrytering av personal.

Kontot fick sådan uppmärksammhet att det talades om i rikstäckande TV, radio och tidningar. AI är något som många kommunikatörer försöker hitta ett bra användingsområde för, och i och med vår explosionsartade spridning fattade SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, intresse för kontot och vårt arbete med AI.

Katarina Olars, kommunikatör och Christian Olars, socialt ansvarig samordnare, på Ovanåkers kommun är de som tillsammans har lett projektet och kommer att föreläsa på SKR:s konferens om "AI - den nya kommunikatörskollegan" under tisdag eftermiddag den 28 maj.

Vi vill visa hur en arbetsdag på ett särskilt boende kan se ut men eftersom vi inte publicerar personuppgifter på våra brukare har vi hittills bara kunnat visa bilder utan människor. När en av våra kommunikatörer kom med idén om att använda AI-genererade bilder såg vi chansen att dels förmedla känslan för hur omvårdnadsyrket är genom bilder men även chansen att testa något nytt. Att det här projektet fått så stort genomslag i Sverige hade vi inte kunnat föreställa oss. Nu hoppas vi att fler personer har fått se hur givande det kan vara att jobba inom vårdyrket, säger Christian Olars.

Senast uppdaterad