vattenledning

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Alfta påbörjas 26 september

Under tisdagen vecka 39 kommer HelsingeVatten att påbörja ett arbete med att renovera de vatten- och avloppsledningar som korsar Långgatan i Alfta.

Ledningarna som går genom centrala Alfta är gamla och behöver renoveras. I och med det behöver HelsingeVatten gräva ner nya ledningar och då korsa vägen, detta innebär att vägen och ett körfält kommer vara avstängd periodvis. Tungavstängning runt schakten kommer kunna blockera helt eller delvis biblioteksentrén samt på gång och cykelvägen utanför skolan.
Busshållplatserna är hänvisad till bakom skolan mitt emot ICA, se X-trafiks skyltning.

Helsingevattens driftinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta HelsingeVatten:

Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Senast uppdaterad