Samverkan Gävleborg 2022 - ett integrationsprojekt

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Högskolan i Gävle ska undersöka hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Samverkan ska öka nyanländas chanser att få arbete.

Tillsammans med flera olika aktörer i länet ska projektet främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Genom samverkan ska man tillsammans utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället. Genom ett förändrat arbetssätt lokalt ska projektet bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och tillgång till ett nätverk. Förhoppningen är också att man då ska få möjlighet att öva språket.

Tillsammans kommer de som deltar i projektet att bidra till målet genom att arbeta med individen i fokus. Kommunerna kommer genom egna aktivitetsplaner identifiera hur de kan utveckla sitt arbete. RF-SISU som också är en del av projektet, kommer bidra till att målgruppen för att öva på svenska, få kunskaper om hälsa och föreningsliv men också att ge dem en möjlighet att bygga ett nätverk. Högskolan i Gävle kommer bidra till ett fortsatt lärande, genom insatser som bidrar till integrationen med fokus på individuella anpassningar.

Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

I projektet är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare.

Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

Kontakt

Anna-Karin Heneskär, projektledare Samverkan Gävleborg 2022
anna-karin.heneskar@lansstyrelsen.se
010-225 15 09

Sven Trygged, Högskolan i Gävle, Samverkan Gävleborg 2022
sven.trygged@hig.se
070-734 14 61

Stefan Jonsson, Arbetsmarknadschef, Ovanåkers kommun
stefan.jonsson@ovanaker.se
0271-571 12

Följ gärna projektet Samverkan Gävleborg 2022 Länk till annan webbplats.

Europeiska unionens flagga med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" till höger.
Svart text med Samverkan Gävleborg 2022

Senast uppdaterad