Ungdomar som sätter ihop sina händer

Skippa attityden - ett samarbete med RF-SISU

Skippa Attityden är ett utbildningskoncept, utvecklat av RF-SISU Gävleborg, där barn och unga själva får komma till tals och ges utrymme att bestämma hur de vill ha det i sin grupp. Taget från idrottsrörelsen har konceptet nu utvecklats och tagits fram för grundskoleelever i skolmiljö för Ovanåkers kommun.

Elever i grundskolorna kommer att få möta ungdomar och unga vuxna ifrån föreningslivet i Ovanåkers kommun. De kommer tillsammans med eleverna jobba praktiskt med gryppdynamik och förhållningssätt till varandra i klassrummet.

En #skippaattityden-dialog är ett utmärkt sätt att värna barns rättigheter att själva få tycka till – precis i enlighet med vad som står i Barnkonventionen.

Det är viktigt att barnens tid utanför skolan och andra vuxna, vårdnadshavare och ledare inom föreningslivet tar sitt ansvar för barn och ungas utveckling, är goda förebilder. Skolan har det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden under skoltiden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

Senast uppdaterad