man som håller kvinnas hand

Utsätter du någon i din närhet för våld?

Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Ett våldsamt beteende går att förändra och det finns hjälp att få.

Öppenvården i Ovanåkers kommun erbjuder behandling för dig som ­behöver hjälp att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära ­relation. Fokus är att våldet ska upphöra.

Vi vänder oss till dig som:

  • har svårt att kontrollera din ilska,
  • har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner,
  • har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet,
  • inte har använt våld men känner rädsla för att göra det,
  • är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående.

Vi jobbar efter S o V – strukturen (Samtal om våld) som är en behandlingsstruktur i moduler för professionellt behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer.

Kontakt

För mer information och rådgivning är du välkommen att höra av dig till behandlare på Ovanåkers kommun:

Tfn: 0271-57071 eller 0271-57077

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt Länk till annan webbplats..

Hit kan du ringa

Välj att sluta - Telefonlinjen för dig som riskerar att skada någon du älskar.

Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll.

Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

Telefon: 020-555 666.

Du kan även mejla info@valjattsluta.se.

Mer om Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nationella Mansjouren

På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utsatt och som utövare.

Telefon: 08-30 30 20

Nationella Mansjourens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad