Utveckling av Voxkedjan med stöd från Europeiska unionen

Mellan april och december 2023 genomfördes ett förstudieprojekt i syfte att utveckla Voxkedjan. Voxkedjan är en ekonomisk förening, med medlemmar som arbetar med skogsförädling och träförädling. Föreningens fokus är att stödja utveckling och marknadsföring av nya produkter och tjänster för dessa företag, liksom etablering av nya värdekedjor.

Ovanåkers Kommun och Biosfärområde Voxnadalen har stöttat initiativet genom att vara projektägare till förstudien ”Voxkedjan”, som har finansierats fullt ut av medel från Europeiska unionen via Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Voxkedjan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. startade som ett initiativ med grund i det regionala skogsstrategiarbetet. En utvecklingsprocess med Biosfärområde Voxnadalen, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en rad företag, med syfte att utveckla högkvalitativ trätillverkning, genom hållbara värdekedjor grundat i ett mångfaldsskogsbruk, initierades våren 2020.

I förstudien som genomfördes under 2023 var syftet att undanröja hinder för att säkerställa ett genomförandeprojekt som kan utveckla Voxkedjans företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans. Förstudien har undersökt och konkretiserat utvecklingsområden tillsammans med företagen. De har också förankrat en samfinansiering av ett genomförande tillsammans med Mellanskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men även kartlagt hinder med statsstöd och gränsdragningar mellan olika finansieringskällor samt säkerställt att en organisation med nödvändiga kompetenser för ett genomförandeprojekt som skapar hållbar omställning kan initieras.

Förstudien har resulterat i att en ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för projektet ”Samindustrialisering via ekonomiskt ekosystem” kunde lämnas in i december 2023. Med detta projekt vill Voxkedjan skapa hållbar samutveckling genom ett gemensamt ekonomiskt ekosystem.

Flera företag hävdar att de kan dubblera sin verksamhet genom utvecklat samarbete i ett ekosystem av företag. Arbetet sker horisontellt, med utarbetad metodik, där grupper av företag utvecklar och innoverar nya värdekedjor och lösningar för att möjliggöra hållbart skogsbruk, som i sin tur möjliggör leveranser av högkvalitativa råvaror till Voxkedjan.

Projektets huvudfokus är att samutveckla produkter, tjänster och ett digitalt stödsystem för medlemsföretagen. Ett starkare hållbart ekonomiskt ekosystem är målet med projektet, med fler företag som medlemmar. Effekten för Voxkedjan som förening skall vara att egna intäkter möjliggör en ekonomiskt robust förening, med förmåga att driva fortsatt utveckling.

Logotyp Biosfär Voxnadalen

Senast uppdaterad