Förskola i Alfta

En förskola för 6 avdelningar ska byggas i Alfta. Inflyttning sker under 2023.

Utformningsförslag ny förskola i Alfta

Utformningsförslag, ny förskola i Alfta

Arbetet med den nya förskolan fortskrider enligt plan och husbyggnaderna är på plats. Runt årsskiftet beräknas bygget vara färdigt och under våren/sommaren 2023 färdigställs utemiljö och lekytor.

Förskolan planeras öppna i början på höstterminen 2023 och kommer att ersätta Tellus och modulerna på Nordanängs förskola.

Frågor om byggnationen

Pär Liljemark
Fastighetsingenjör
Tfn: 0271-570 88
E-post: par.liljemark@ovanaker.se

På bilden här kan man se den nya förskolan.

Flygbild över byggarbetsplatsen där den nya förskolan byggs.

Området där den nya förskolan byggs.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.