Tänd ljusstake med en julgran i bakgrunden.

Dags att öppna tredje luckan i vår adventskalender

Andningen är inte bara livsviktig, hur du andas kan också påverka din hälsa. Öppna dagens lucka med Therese och Maria, så får du veta mer om folkhälsan i kommunen och tips på hur du kan andas för att må bättre!

Therese och Maria visar hur du kan andas på ett bra sätt

Här ska det vara en video.
För att visa den, hantera cookies och tillåt funktionella cookies, sen uppdatera sidan.

Eller visa videon i nytt fönster.

Vad menas med folkhälsa?

Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbetet ska främja hälsan och förebygga ohälsa i både riskgrupper och hela befolkningen. Att minska skillnader i både hälsa och livsvillkor är centrala delar i ett socialt hållbart samhälle och innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller missgynnas.

Prioriterade folkhälsoområden och inriktningar för Ovanåkers kommun är:

  • det tidiga livets villkor,
  • levnadsvanor och kontroll,
  • inflytande och delaktighet.

Det tidiga livets villkor

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor.

Levnadsvanor

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och narkotika påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Ett folkhälsoarbete ska ge möjlighet för individer att skapa goda levnadsvanor.

Kontroll, inflytande och delaktighet

Ovanåkers kommun har ett särskilt fokus på att unga ska få större inflytande och delaktighet. Unga har rätt att få kunskap om sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande i den kommun de bor i. Det är också självklart att beslut blir bättre om de som berörs av besluten blir lyssnade på och får uttrycka sin åsikt i frågan.

Glöm inte att tagga dina inlägg på Instagram

#folkhälsaovanaker, #tyckeromovanåker, #jobbaiovanåker.

Senast uppdaterad