Kontakt

Adoption

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller nationella, vanligast är internationella. Vid adoption av utländskt barn behövs ett medgivande från socialnämnden. En utredning ligger till grund för beslutet.

Senast uppdaterad