Kontakt

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste göra en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse. Barnet har inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern eller den andra föräldern förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt.

Senast uppdaterad