Frånvaro

Så hanterar vi frånvaro åk F-6 på Runemoskolan

  • Frånvaro (ströfrånvaro) mer än 5 dagar per termin - klassföreståndaren eller kontaktar föräldrar/vårdnadshavare.
  • Frånvaro (som tenderar att bli hög frånvaro) mer än 10 dagar per termin - klassföreståndaren meddelar rektor om den höga frånvaron.

Rektor ansvarar för att en utredning görs kring elevens frånvaro. Utredningens syfte är att skolan skaffar sig tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Omfattningen av utredningen avgörs i varje enskilt fall.

Rektor kallar vårdnadshavare till ett möte och samtalar om vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron och vilka eventuella insatser som behöver göras för elevens bästa.

På samtalet deltar vårdnadshavare, lärare, skolsköterska och rektor. Ibland också eleven, beroende på elevens ålder.

Du som förälder/vårdnadshavaren är skyldig att se till att eleven fullgör sin skolplikt.

(Skollagen 7 kap 20 §).

Senast uppdaterad