Kontakt

Årskurs 4

Lärare: Christer Samuelsson

Idotten har eleverna Andreas Bertilsson.

Musik har eleverna tillsammans med Lina Idänge.

Engelska har eleverna i 5:an med Anette Svessar

Kontakt

Lärare

Christer.Samuelsson
Tfn 0271-574 26

Senast uppdaterad 2020-01-13 16.11