Kontakt

Förskoleklass

Lärare: Carina Gladwin

Idrotten har eleverna med Andreas Bertilsson.

Benny Backeby som arbetar på skolan och fritids vikarierar för mig (Carina) när jag vid tillfällen inte har möjlighet att vara med klassen.

Verksamheten bedrivs mellan kl. 8.00-13.00, förutom tisdagar då vi slutar kl. 14.20.

På morgonen och efter skolan delar förskoleklassen lokaler med fritids. Fritids och Kullens förskola samarbetar med öppningar och stängningar. Tisdagar och torsdagar öppnar antingen Andreas Bertilsson, Michael Sundberg, William Westman eller Madelene Backeby fritids och Kullen kl. 06.00. Övriga dagar finns de på fritids från kl. 06.15.

Förskoleklassen arbetar med matematisk och språklig medvetenhet.Vi använder oss av ett tematiskt arbetssätt som genomsyras av lek, sång, rytmik och rörelse.

Kontakt

Lärare

Carina Gladwin
Tfn 0271-574 27

Senast uppdaterad