Få koll på ekonomin

Varje år ställs vi inför de tunga månaderna januari och februari. Julen och helgerna har satt sina spår och ekonomin är pressad. I januari har vi även en del kvartalskostnader gällande bilar och boende att ta hänsyn till. Hur ska vi göra för att undvika fällor?

Gör en budget

Nu har vi lämnat 2023 och du har året som gått att utgå ifrån. Gå igenom varje månad och skriv upp utgifter. Gör sedan en budget för 2024 där du enkelt får en översikt om vad som komma ska. Viktigt är också att du följer upp din budget varje månad för att se att den stämmer.

- Att göra budget låter tråkigt men tänk på det som en planering! Du behöver få koll på hur hela året ser ut och vad du har att vänta, säger Anna Claesson, budget- och skuldrådgivare på Ovanåkers kommun.

När du gjort en budget kan du förhoppningsvis även spara till en buffert. Med en buffert säkerställer du att du klarar av de månader som är tyngre och som kan innebära oväntade kostnader.

konsumentverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hushållets kostnader för 2024. Du kan även använda dig av budgetkalkylen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Budget- och skuldrådgivaren tipsar!

Budget- och skuldrådgivningen

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp att ansöka om skuldsanering? Du kan inte få några bidrag av oss, men du kan få hjälp att hitta balansen i din privatekonomi. Budget- och skuldrådgivningen i Ovanåker kan ge dig praktiska råd kring hur du kan gå tillväga för att lösa din skuldsituation.

Du får kostnadsfritt hjälp med:

  • råd och stöd om du har ekonomiska problem
  • hushållsekonomisk budget
  • ekonomiskt förändringsarbete
  • skuldrådgivning
  • ansökan om skuldsanering till Kronofogden

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad