Nu börjar bytet av gatubelysning

Det är gamla uttjänade armaturer som ska bytas ut mot mer energisnåla och miljövänligare belysning. De kommer vara närvarostyrda så de lyser med låg nivå när ingen är i närheten av lampan och öka till stark nivå när någon rör sig i dess område, då tänds även några lampor bort så det ska upplevas som att det lyser även framåt dit man ska, detta för trygghets skull.

De gatubelysningar som står efter kommunala och enskilda vägar byts ut. Ovanåkers kommun ansvarar för 3 456 gatulampor.

Ner-dimrade belysningar är även bra för djur och natur som blir vilseledda när det lyser på nattetid då det ska vara mörkt.

En besparing på både servicekostnader och energi kommer göras, energiförbrukningen kommer minska med mer än hälften av dagens förbrukning.

Bytet av armaturen kommer att ske i flera etapper. Del ett som sker i år är:

 • Knåda
 • Höjen
 • Kyan
 • Lobonäs
 • Lövriset
 • Ryggesbo
 • Stenkullen
 • Voxnabruk
 • Öjung
 • Gundbo
 • Långbo
 • Långhed
 • Mossbo
 • Svabensverk
 • Söderomsjön
 • Västra och Östra Alfta

Belysning som står längst Trafikverkets vägar avvaktas då Trafikverket just nu arbetar med vilken gatubelysning som ska övertas eller rivas bort, eftersom att de är placerade inom deras område.

Kontakt

Teknisk chef

Ulf Ståhlberg
Tfn: 0271-574 43
E-post Ulf.Stahlberg@ovanaker.se

Felanmälan gatubelysning

Tfn 070-385 71 63
Telefontid dygnet runt, även för akuta ärenden

Senast uppdaterad