Kontakt

Rutiner vid hög frånvaro

När ditt barn blir sjuk är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare sjukanmäler till skolan eller klassläraren så snart som möjligt. Frånvaron ska anmälas varje dag som ditt barn inte kommer till skolan.

Så hanterar vi frånvaro åk 1-6

  • Frånvaro mer än 5 dagar per termin - klassföreståndaren kontaktar föräldrar.
  • Frånvaro mer än 10 dagar per termin - klassföreståndaren meddelar rektor om den höga frånvaron.

Rektor ansvarar för att en utredning görs kring elevens frånvaro. Utredningens syfte är att skolan skaffar sig tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro och omfattningen av utredningen avgörs i varje enskilt fall.

Rektor kallar förälder/vårdnadshavare till ett möte och samtalar om vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron och vilka eventuella insatser som behöver göras, för att eleven ska ta igen den undervisningstid som den missat.

På frånvarosamtalet deltar förälder/vårdnadshavare, lärare, skolsköterska och rektor. Ibland också eleven, beroende på elevens ålder.

Du som förälder/vårdnadshavaren är skyldig att se till att eleven fullgör sin skolplikt.
(Skollagen 7 kap 20 §).

Hjälp och stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer om ett barn har hög skolfrånvaro och ge råd och stöd i hur du som förälder/vårdnadshavare ska bemöta dit barn som inte vill gå till skolan.
Skolan har skyldighet att samarbeta med socialtjänsten i dessa frågor. Vi kan gemensamt planera tillsammans med familjen för just det specifika problemet.

Kontakt

Sjukanmälan elev

via skola.admentum.se (eller appen)

Rektor

Britt-Inger Robertsson
Telefon: 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Kennet Fröjd
Tfn. 0271-57196
E-post kennet.frojd@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Celsiusskolan F-6
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Sporthallsvägen 7
828 33 Edsbyn

Mentorer

Förskoleklass


Annika Linngård, e-post annika.linngard@utb.ovanaker.se
Lisa Ståhl, e-post ann-louise.stal@utb.ovanaker.se

Årskurs 1

Linn Lundqvist, e-post linn.lundqvist@utb.ovanaker.se

Zsofia Johnson, e-post zsofia.antonia.johnson@utb.ovanaker.se

Elina Falk, e-post elina.falk@utb.ovanaker.se


Årskurs 2

Tfn 072 - 205 75 39

Susanne Vanberg, e-post susanne.vanberg@utb.ovanaker.se
Erika Bergstrand, e-post erika.bergstrand@utb.ovanaker.se

Årskurs 3


Tfn 072-205 62 41

Camilla Engh Berglund, e-post camilla.engh.berglund@utb.ovanaker.se
Lena Altberg, e-post lena.altberg@utb.ovanaker.se

Årskurs 4

072-205 43 83

Anette Ögren, e-post anette.ogren@utb.ovanaker.se

Ullis Witt, e-post ulrika.witt@utb.ovanaker.se

Årskurs 5

Tfn 072 - 228 64 43
Heidi Bakåsmoen, e-post heidi.bakasmoen@utb.ovanaker.se
Felix Karsbo, e-post felix.karsbo@utb.ovanaker.se


Årskurs 6A/B

Tfn 072-205 64 91
Carina Malm, e-post carina.malm@utb.ovananaker.se
Ann Westin, e-post ann.westin@utb.ovanaker.se
Calle Kopparmalms, e-post calle.kopparmalms@utb.ovanaker.seIdrott

Anders Gunnarsson, e-post anders.gunnarsson@utb.ovanaker.se

Fritids

Marie Vainionpä, e-post astrid.marie.vainionpaa@utb.ovanaker.se
Annelie Svedberg, e-post annelie.svedberg@utb.ovanaker.se
Malin Edvardsson, e-post malin.edvardsson@utb.ovanaker.se
Ewa Hallstensson, e-post eva.hallstensson@utb.ovanaker.se
Eva Emman, e-post eva.emman@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.