Kontakt

Föräldraråd

Här kan du läsa protokollen från våra föräldraråd.

Till föräldrarådet väljs representanter från varje klass varje läsår. Rektor kallar till föräldraråd varje termin.

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24

Senast uppdaterad