Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Lillboskolans fritidshem heter Gläntan och vi har för närvarande 75 barn inskrivna.

Vi som jobbar på fritids läsåret 2021/2022 är Anita Johansson Eklund, Ida Alexsson, Ulrika Olsson, Patrik
Östergårds och Anders Svensson.

Våra öppettider: kl. 6-18

På Gläntan ägnar vi mycket tid åt utevistelse, rörelse, skapande och lek. En dag på
fritidshemmet planeras utifrån barnens intresse men också som ett komplement till
skoldagen där barnen får möjlighet att praktiskt testa det teoretiska och tillsammans
skapar vi en meningsfull fritid för barnen.

Vårt utvecklingsmål 2020/2021 är:
* Språk, kommunikation och värderingar
(Språkbruk, ord och betydelse, olika texter, värderingar)

Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Tfn 0271- 572 27 Mobil 073-270 73 02

E-post: glantan@utb.ovanaker.se

Personal

Anita Johansson Eklund

E-post: anita.johansson.eklund@utb.ovanaker.se

Ida Alexsson
E-post Ida.alexsson@utb.ovanaker.se

Ulrika Olsson

E-post: ulrika.olsson@utb.ovanaker.se

Anders Svensson
E-post anders.svensson@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.