Kontakt

År 6

I klass 6 finns 25 elever. Klasslärare är Anette Ögren och Heidi Bakåsmoen. I klassen arbetar även Felix Karsbo, Lucas Davidsson och Martin Frid.

Kontakt

Celsiusskolan

Tfn 0271-572 04
E-post persclm@ovanaker.se

Senast uppdaterad