Kontakt

Rutiner vid hög frånvaro

När ditt barn blir sjuk är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare sjukanmäler till skolan eller klassläraren så snart som möjligt. Frånvaron ska anmälas varje dag som ditt barn inte kommer till skolan.

Så hanterar vi frånvaro åk 1-6

  • Frånvaro mer än 5 dagar per termin - klassföreståndaren kontaktar föräldrar.
  • Frånvaro mer än 10 dagar per termin - klassföreståndaren meddelar rektor om den höga frånvaron.

Rektor ansvarar för att en utredning görs kring elevens frånvaro. Utredningens syfte är att skolan skaffar sig tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro och omfattningen av utredningen avgörs i varje enskilt fall.

Rektor kallar förälder/vårdnadshavare till ett möte och samtalar om vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron och vilka eventuella insatser som behöver göras, för att eleven ska ta igen den undervisningstid som den missat.

På frånvarosamtalet deltar förälder/vårdnadshavare, lärare, skolsköterska och rektor. Ibland också eleven, beroende på elevens ålder.

Du som förälder/vårdnadshavaren är skyldig att se till att eleven fullgör sin skolplikt.
(Skollagen 7 kap 20 §).

Hjälp och stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer om ett barn har hög skolfrånvaro och ge råd och stöd i hur du som förälder/vårdnadshavare ska bemöta dit barn som inte vill gå till skolan.
Skolan har skyldighet att samarbeta med socialtjänsten i dessa frågor. Vi kan gemensamt planera tillsammans med familjen för just det specifika problemet.

Information på sidan stöd och hjälp till unga

Kontakt

Sjukanmälan elev

via skola.admentum.se (eller appen)

Rektor

Britt-Inger Robertsson
Telefon: 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Celsiusskolan F-6
828 80 Edsbyn
E-post persclm@ovanaker.se

Besöksadress

Sporthallsvägen
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad 2019-04-24 10.31