Kontakt

Skolsköterska

Skolhälsovården hjälper till med rådgivning, hälsoundersökningar och vaccinationer samt enklare sjukvård.

Vi har tillgång till skolläkare några timmar varannan vecka och de flesta sjukvårdsfall hänvisas till Hälsocentralen.

Om du/ni som förälder vill träffa skolsköterskan på skolan, ring helst innan och boka tid.

Kontakt

Skolsköterskor

Alftaskolan F-9 och Runemoskolan

Gun Olofsson
Tfn 0271-572 58
E-post gun.olofsson@ovanaker.se

Celsiusskolan F-9

Maria Törnberg
Tfn 0271-570 74
E-post maria.tornberg@ovanaker.se

Lillboskolan, Knåda skola, Rotebergs skola och Viksjöfors skola

Carina Asp
Tfn 0271-571 14
E-post carina.asp@ovanaker.se

Senast uppdaterad