Kontakt

Aktuellt

Här kan du läsa mer övergripande om vad som händer på Knåda skola.

Gott Nytt År och välkomna till vårterminen 2020!

Eleverna börjar måndagen den 13 januari och följer schemat. Lärarna startar upp vårterminen onsdagen den 8 januari med några planeringsdagar innan eleverna kommer. En ny lärare börjar i klass 3, vi välkomnar Susanne Eklund till skolan. Susanne är utbildad och legitimerad lärare för årskurserna 1-7. Susanne har tidigare arbetat på lågstadiet på Celsius. Madeleine Karlström blir kvar på skolan på 30 %. Vi har kunnat fortsätta anställa Madde då vi fått utökade lärartjänster pga att vi fått fler elever under läsåret. Madde kommer att finnas som extra resurs där det behövs. Det känns mycket bra att skolan har utbildade pedagoger med rätt behörighet både på skolan och på fritids. Det känns också roligt att vi har flera lärarstuderanden som vikarierar. I övrigt så har klasserna sina lärare som under höstterminen. På fritids kommer Ida Karsbo bli ny vikarie under våren. Ida kommer att vikariera en del för Johanna Carlstorp som gör sin sista termin på Högskolan. Övrig personal på Fritids, se nedan.

Fritidshemmet: Johanna Carlstorp, Elin Lindberg, Tomas Nilsson och vikarierna för Ida Hansson, lär. stud Hanna Jernberg och lär.stud. Hanna Eriksson. Vikarierna delar på Idas tjänst, Ida är föräldraledig.

Fritidslärarna kommer att kunna finnas med som resurs i förskoleklassen och i klasserna 1 och 2.

Chris Sommar, rektorKontakt

Rektor

Chris Sommar
Tfn 0271-570 66, 574 16

Senast uppdaterad 2020-01-09 13.06