Kontakt

Aktuellt

Här kan du läsa mer övergripande om vad som händer på Knåda skola.

Välkomna till höstterminen och läsåret 2020/2021!

Skolan börjar måndagen den 17/8 kl 8.00 med samling på skolgården. Samlingen är endast för elever. Vi ska följa samma riktlinjer som under våren när det gäller att försöka förhindra smittorisk av Covid 19. Vårdnadshavare får fortsatt lämna och hämta elever utomhus både till skola och Fritids. Måndagen är en hel skoldag med schema och skollunch, dagen slutar kl.14.20. Skolskjutsarna startar till och från skolan.

På Ovanåkers hemsida Barn- och utbildning kan ni läsa publicerad text från vår skolchef om skolstart 2020 och om hur vi ska förhålla oss till Covid 19 i skolan. Skolskjutstiderna finns också publicerade där.

Vi har fått två nyanställda medarbetare på skolan. Det är Sofie Nymans resurslärare i förskoleklassen och Anton Nordstrand resurslärare i klass 3 och 6. Anton är nyutbildad grundskollärare. Han blir klasslärare i klass 3 när Bibbi går på föräldraledighet i oktober.

Jag som rektor kommer att gå i pension den 1/9. Rektor efter mig blir Berit Hammarström. Berit är också rektor för Rotebergsskolan och Centrala elevhälsan. På Knåda blir det även en biträdande rektor på 25 % och det blir Gustav Persson. Gustav kommer också att ha klassansvar för åk 6 på 75 %.

Klasser och klasslärare:

Förskoleklass: Anna Olsson och resurslärare Sofie Nymans, lär stud. Hanna Eriksson på onsdagar

Klass 1: Susanne Eklund

Klass 2: Eva-Lis Hamrén

Klass 3: Birgitta "Bibbi" Lind och Anton Nordstrand

Klass 4-5: Mia Nilsson och Jon Nilsson

Klass 6: Gustav Persson och Anton Nordstrand i aug sept, sedan lär stud. Hannah Jernberg från oktober.

Fritidshemmet: Johanna Carlstorp, Elin Lindberg, Ida Hansson och lär stud. Ida Karsbo.

Fritidslärarna kommer även att kunna finnas med som resurs i olika klasser. Johanna ansvarar för idrotten i förskoleklass, klasserna 1-3 och klass 6.

Vi ser fram emot att träffa alla elever igen och det känns spännande och roligt för oss att börja ett nytt läsår!

Nya kontaktuppgifter på rektor och biträdande rektor kommer att publiceras på Knåda skolas hemsida den 1/9.

Chris Sommar, rektor

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24

Senast uppdaterad