Kontakt

Från och med Vt-20 finns veckobrevet att läsa på Admentum.

Kontakt

Klasslärare

Jon Nilsson, Mia Nilsson
Tel: 574 16, 070-23 77 88 9, 073-825 12 52
E-post.  jon.nilsson@utb.ovanaker.se, maria.nilsson@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-01-09 13.14