Kontakt

Om något allvarligt händer

Det kan vara farligt att vara ute när det

hänt en olycka.

En varningssignal varnar människor om

det är farligt. En varningssignal är ett högt

ljud som låter i 7 sekunder.


När du hör en varningssignal måste du gå

in. Du ska stänga alla dörrar, fönster och

ventiler där luft kan komma in i huset.


Du ska lyssna på radion. På radion får du

veta vad som har hänt och vad du ska

göra.


Den informationen kallas för VMA,

Viktigt Meddelande till Allmänheten.


Längre ner på den här sidan hittar du

telefonnummer som kan vara bra att ringa

om man behöver hjälp.

Kontakt

SOS Alarm

Tfn 112

Senast uppdaterad