Nämnder

I kommunen finns det förvaltningar som
arbetar med olika saker, till exempel
socialförvaltningen som arbetar med vård
av äldre och handikappade.

Personalen som arbetar på en förvaltning
är inte politiker.

Varje förvaltning har en nämnd som
bestämmer hur förvaltningen arbetar.

En nämnd är en grupp politiker som
kommunfullmäktige har valt.

Det finns 5 nämnder i Ovanåkers kommun
och varje nämnd har ansvar för en viss sak.

De 5 nämnderna är: socialnämnd,
barn- och utbildningsnämnd,
samhällsbyggnadsnämnd,
miljö- och byggnämnd
och kultur- och fritidsnämnd.

Senast uppdaterad