Kontakt

Kommunstyrelsen

11 politiker är med i kommunstyrelsen.
Politikerna i kommunfullmäktige väljer
vilka som ska vara med i kommunstyrelsen.

Det är politiker från det parti eller de
partier som flest människor i kommunen
röstade på.

Politikerna i kommunstyrelsen leder
arbetet i kommunen.

De tar reda på vad olika saker kostar att
göra och vad olika beslut betyder för
människorna som bor i kommunen.

De ger förslag till kommunfullmäktige
och kommunfullmäktige röstar ja eller nej.

Kontakt

Ordförande

Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.