Kontakt

Offentlighetsprincipen

Du har rätt att läsa kommunens
handlingar. Det kallas för
offentlighetsprincipen.

En handling är till exempel ett brev till
kommunen eller ett papper där det står
vad kommunen har beslutat att göra.

Om du vill läsa en handling hos
kommunen ska du ta kontakt med
personal som kallas registrator.

Det finns en registrator på kommunens
kontor. Du behöver inte berätta vem du
är eller varför du vill läsa den handlingen.

En del handlingar är hemliga. Det kallas
för att handlingarna är belagda med
sekretess. Du får inte läsa de
handlingarna.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad