Kontakt

Föräldrautbildningar och kurser

ABC

Gruppträffar för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år, som stärker band mellan barn och föräldrar. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

ABC Tonår

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram med gruppträffar för alla föräldrar till tonåringar mellan 13-19 år, och syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare vid fyra tillfällen och träffarna är 2,5 timme.

FöS - Föräldraskap i Sverige

FöS är ett samhällsorienterande gruppprogram som består av fem gruppträffar á 2,5 timme. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige.

Föräldrawebben

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till tonåringar. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chatt med en föräldraguide från kommunen. Syftet med den universella insatsen är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 10 veckor och i 6 månader tillgång till en webbportal där de individuellt genomgår en kurs. Varje vecka genomförs ett delmoment som föräldern sedan får återkoppling på från en utbildad föräldraguide från kommunen.

Senast uppdaterad